Saç Ekimi


SAÇ DÖKÜLMESİ
Erkek tipi saç dökülmesi, bayan tipi saç dökülmesi, hormonal bozukluklar, saç kıran sebebiyle oluşan dökülmeler, kanser tedavisi sonrası saç dökülmesi,
stres kaynaklı saç dökülmesi ve diğer saç derisi problemlerinin oluşturduğu saç dökülmelerinde hastalarına kişiye özel tedavi seçenekleri sunmaktadır.
ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİ
1 - Genetik Faktörler: Androgenetik saç dökülmesi kişinin kromozomlarında belli bir genetik kodun olmasına bağlıdır. Bir veya daha fazla gen üzerinde taşınan bu kod anne veya babadan kalıtılabilir.
Toplumda kellik anne tarafından aktarılan bir genin erkek çocuklarda tanımlanmasıyla ortaya çıktığı şeklinde yaygın bir inanış vardır. Androgenetik saç dökülmesi olan hastaların kromozomlarının genetik incelemesi bu inanışın iki bakımdan yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Öncelikle androgenetik saç dökülmesi otozomal dominant olarak kalıtılmaktadır, yani sorumlu gen(ler) anneden veya babadan gelebilmektedir. İkinci olarak, bu genetik kod hem erkeklerde, hem de kadınlarda tanımlanabilmekte, dolayısıyla hem kız, hem de çocuklar ileride bu tip saç dökülmesine maruz kalabilmektedir.
Üzerinde ısrarla durulması gereken bir nokta da sorumlu gen(ler)i taşıyan herkeste androgenetik saç dökülmesinin gerçekleşmeyeceğidir. Bir genin aktif olabilmesi için kişinin vücudunda "tanımlanması" gerekir. Belli bir genin tanımlanması ise hormonlar, yaş, stres düzeyi vs. gibi pek çok faktöre bağlıdır. Dolayısıyla eğer bir kişinin saçı dökülmüyorsa bunun iki sebebi olabilir: Ya o kişi saç dökülmesinden sorumlu gene sahip değildir, yahut var olan gen tanımlanmamıştır.
Androgenetik saç dökülmesinden tek başına sorumlu olan gen veya gen kümesi henüz keşfedilememiştir. Fakat bilim adamları bu gen(ler)in erkeklik hormonlarının, 5-alfa redüktaz enziminin ve saç köklerindeki androjen reseptörlerinin sentezinde etkili olduğundan şüphe duymamaktadırlar. Bunlar erkek tipi saç dökülmesinde rol oynadığı bilinen üç ana faktördür. 5-Alfa redüktaz enzimi bir erkeklik hormonu olan testosteronu daha aktif bir formu olan dihidrotestosterona (DHT) çevirir. DHT de saç köklerindeki androjen reseptörlerine bağlanarak etkisini gösterir.
Genetik mühendisliği ve tıbbi genetikteki gelişmeler sayesinde erkek tipi saç dökülmesinden sorumlu olan gen(ler) fazla uzak olmayan bir gelecekte bulunacaktır. Bu buluş bize sadece androgenetik saç dökülmesini tedavi etme imkanı değil, aynı zamanda bunun ileride ortaya çıkma riskini yeni doğan bir bebekte bile tespit etme olanağı verecektir.
2 - Hormonal Etkiler: Androgenetik saç dökülmesinin oluşum mekanizmalarında rol oynayan hormonlar androjenler olarak da adlandırılan erkeklik hormonlarıdır. "Androjenler nasıl kellik yapar?" sorusunun cevabını vermek çok da kolay değildir. Androjenler pek çok yaşamsal mekanizma üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Etkilerini diğer hormonlar gibi hücre zarı üzerindeki veya hücre içindeki reseptörlere bağlanarak gerçekleştirirler. Bir saç kökünü farklı türden androjenler etkileyebilir ve vücudun farklı bölgelerindeki saç kökleri aynı androjene farklı cevaplar verebilir. Örneğin, koltuk altındaki kılların büyümesini sağlayan androjenler, kafa derisindeki saçların dökülmesine neden olmaktadır.
Saç dökülmesi sürecinde iki tip androjen rol oynar. Bunlar testosteron ve dihidrotestosterondur (DHT). Dihidrotestosteron adından da anlaşılacağı üzere bir testosteron türevidir. 5-Alfa redüktaz enziminin görevi göreceli olarak inaktif olan testosteronu, daha aktif bir formu olan dihidrotestosterona çevirmektir. DHT saç kökleri üzerindeki her tip androjen reseptörüne kolaylıkla bağlanıp kuvvetli etkisini gösterebilir. Testosteronun da saç kökleri üzerinde etkisi vardır, fakat bu DHT`ninkinden çok daha zayıf bir etkidir. Dolayısıyla saç köklerinin içinde ve çevresinde, özellikle dermal papillada çok sayıda bulunan 5-alfa redüktazın androgenetik saç dökülmesi sürecinin anahtar enzimi olduğu söylenebilir.
Bu iki hormonun saç köklerindeki reseptörleriyle etkileşmeleri kafa derisini kaplayan saçlarda bir takım değişimlere neden olur. Zaman içinde terminal saçların büyüme (anajen) evreleri kısalır. Katajen (ara) ve telojen (dinlenme) evrelerinin sürelerinde bir değişiklik olmadığından, sonuç olarak dinlenme dönemindeki saç köklerinin sayısı ve oranı artar. Katajen ve telojen dönemindeki köklerin normalde olan oranı %20`ye çıkar. Daha fazla saçın dinlenme döneminde olması da, daha fazlasının dökülmesi sonucunu doğurur. Etkilenen saç kökleri kısalır ve incelir. Bunun sonucu olarak buralardan daha ince, kısa ve zayıf saçlar çıkar.
Her erkek ve kadında androjen hormonları ve bunların reseptörleri mevcut olduğu halde niçin herkeste saç dökülmesi görülmediği sorulabilir. Bu sorunun gerçekten tatmin edici bir cevabı yoktur. Yine de bazı fikirler öne sürülmektedir ve bunların başlıcalarına aşağıda kısaca değinilmektedir:
Androgenetik saç dökülmesi olan kişilerin saç köklerindeki androjen reseptörlerinin sayısı normalden fazladır. Bunun sonucu olarak kanlarındaki androjen düzeyi normal olmasına rağmen, androjenler bu kişilerin saç folikülleri üzerinde daha belirgin bir etki yaratmaktadırlar.
Saçı dökülen kişilerin saç köklerindeki androjen reseptörleri normalden daha hassastır. Bu da kanda normal düzeyde bulunan androjenlerin saç köklerini daha fazla etkilemesine neden olmaktadır.
Saçların döküldüğü bölgelerde 5-alfa redüktaz enziminin aktivitesi daha yüksektir. Dolayısıyla buralarda daha fazla testosteron dihidrotestosterona çevrilmektedir. DHT`nin testosterona oranı ne kadar büyük olursa saç dökülmesi de o kadar hızlı olur.
 
3 - Yaşam Kalitesi ve Yaşlanma: Kişilerin Normal uyku düzeneği ve beslenme dengesinden çalışma ve yaşam sıtandartlarını sürdürmesi sonucu vücudun kendini yenileme yeteneğini kaybederek normalden çok daha düşkün ve yıpranmış bir hale gelmesi ile oluşur. Yaş ise bu durum tetiklemektedir.
4 - Deri Hastalıkları: Mantar ve yağ salınım rahatsızlıklarının tamamında saç dökülmesi görülebilir.
5 - Dahili Hastalıklar: Kanser gibi sistemik etkileri olan hastalıklar sonrasında saç dökülmesi görülebilir.
6 - İlaç Kullanmaya Bağlı Dökülmeler: Kemoterapik ilaçların ve troit gibi hormon replesman ilaçlara bağlı dökülmeler olur.
7 - Travmalar: Yanıklar, fiziksel yaralanmalara,radyasyona maruz kalan kişilerde saç dökülmesi olabilir.
Neden?? Suçlu Genler!..
Erkek tipi saç dökülmesi genellikle kalıtımsaldır ve birçok erkek için gerçek bir endişe kaynağıdır. Erkek bu özelliği annesinin ve babasının soy ağacındaki bireylerden alır. Eğer genetik olarak saçınızı kaybetmeye programlandıysanız ve saç kaybınız için hiçbir şey yapamıyorsanız uzun dönemde saçınızı koruma şansınız çok azdır.
Erkek tipi saç dökülmesi normal saç döngüsünün dışında bir durumdur. Androgenetik alopesi, adından da anlaşılacağı üzere genetik nedene bağlıdır.
DHT : "Kötü" Testosteron :DHT vücuttaki pek çok erkeklik hormonundan biridir. DHT bir erkeğin yaşamının erken dönemindeki gelişim aşamalarında önemlidir; ancak, erkekler yaşlandıkça saç dökülmesinin nedeni haline gelmeye başlar. DHT saç folikülünü gözle görülebilir saç üretemeyecek şekilde küçültür. DHT erkek tipi saç dökülmesinde önemli bir rol oynar. DHT'nin Oluşumu DHT'nin saç folikülüne etkisi erkek tipi saç dökülmesi DHT(dihidrotestosteron)'un kıl foliküllerine olan aktivitesinden kaynaklanmaktadır.
İnsan saçı normalde büyüme, dökülme ve yeniden büyümeyi içeren bir döngüyü izler. Ancak artmış DHT düzeylerinin büyüme evresinin kısalmasına ve saçın dökülmesi için gereken sürenin kısalmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu durum saçların cılızlaşmalarına yol açar. DHT'nin katkısının olduğu durumlar;
• Saçın büyüme evresinin kısalması
• Saç foliküllerinin ilerleyen minyatürizasyonu
• Terminal saç sayısında azalma
DHT'yi Baskılamak Artık Mümkün. DHT miktarı azaltılarak erkek tipi saç dökülmesinin önlenebildiği ve bazı erkeklerde saçın tekrar büyüyebileceği yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Bu bulguların sonucunda, bilim adamları yeni bir tedavi geliştirmişlerdir. Bugün erkek tipi saç dökülmesini önlemek için daha önce hiç olmadığı kadar çok seçenek vardır.
KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİ
Kadınlarda Saç Dökülmesi:Yaklaşık olarak her 5 kadından biri yaşlılık, hastalık ve menopoz sonrası oluşan hormonal değişiklikler gibi nedenlerle saç dökülmesi yaşamaktadır. Kadınlarda saç dökülmesi erkeklerdeki gibi yama tarzında olmaz. Bunun tersine kadınların saç derisinde yaygın bir dökülme ve incelme meydana gelir. Bu sorunu aşmak için bazı kadınlar peruk ya da postiş tarzı aksesuarlar kullanır. Bazıları ise saça yüzeyel olarak uygulanan bazı ilaçlar kullanırlar. Bu ilaçların etkileri kişiye göre değişkendir. Fakat genelde yeni saç büyümesini uyarmadan, mevcut saçların dökülmesini engellemek yönündedir.
Özellikle mini greftler, saçlarda seyrelmenin olduğu alanları dolgunlaştırmak için bu hastalarda iyi bir seçenektir. Verici alan olarak saç tellerinin daha yoğun olduğu, başın arka kısımları kullanılmalıdır. Flepler ve doku genişletme işlemleri ise saç kaybının çok fazla olduğu hastalarda kullanılabilir.
Eğer saçlarınız için cerrahi bir girişim düşünüyorsanız şunu unutmamalısınız ki bu işlem saçlarınızdaki dökülmeyi önlemez fakat seyrelmiş olan alanlarda daha doğal ve dolgun bir görüşüm sağlar.
Kadınlarda Görülen Erkek Tipi Saç Dökülmesi TİP I : Tepe bölgesindeki saçlarda, ön saç çizgisinin 1-3 cm gerisinden başlayan gözle görülür seyrelme
TİP II : Tepe bölgesinde ileri derecede seyrelme
TİP III : Tümüyle saçsız tepe bölgesi Erkek ve kadın arasındaki farklar: Kadınlarda saç dökülmesi erkeklerdekinden daha geç başlar. Erkeklerde yaş ilerledikçe saç dökülmesinin görülme sıklığı artar. Kadınlarda böyle bir artış gözlenmez.
Kadınlardaki saç dökülmesi geniş alanları etkiler. Erkeklerde ise çoğunlukla arka ve yanlardaki saçlar korunur, buna karşılık önler ve tepe bölgeleri açılır.
Kadınlarda çoğunlukla ön saç çizgisi korunur. Erkeklerde ise ergenliğin başlamasıyla birlikte ön saç çizgisinin gerilemesi karakteristiktir.
Erkeklik hormonlarının saçı dökülen erkeklerde daha fazla olduğu varsayımı yanlış bir inanıştan ibarettir.
SAÇ EKİM YÖNTEMLERİ
Saç ekim yöntemine hastanın uygunluk durumuna göre karar verilmektedir.Günümüzde artık çogunlukla FUE teknigi kullanılmaktadır.Fakat hastanın durumuna göre FUT yöntemide tercih edilebilir.
Hangi yöntemin uygun olduğuna hastaların da katılımıyla beraber uzmanımız karar vermektedir.
SAÇ ANALİZİ
Saç Muayene ve Analizi
Saç ekimi yapılmadan önce, saç ekimi yapılacak bölgenin muayene edilmesi ve buna bağlı olarak analizi şarttır. Saç ekimini yapacak Uzman tarafından yapılması şart olan saç ekimi muayenesinde uygulanacak tedavi ve sürdürülecek olan tedavi süresinin planlanması yapılır. Muayene esnasında saç ekimi uygulanacak kişiye tüm saç ekimi tedavi süreci ayrıntılı olarak anlatılır. Saç ekiminin hangi bölgelere yapılacağı, ekimin büyüklüğü, yapılış süresi ve teknik detaylara muayene esnasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda karar verilir.
Saç ekimi tedavisinin sağlıklı ve iyi sonuç vermesi için saç ekimi muayenesinin sağlıklı geçmesi çok önemlidir.
Uzmanımız hastalarımızın saç muayenesini yaparak, saçsızlıklarının tedavi planı ve saç nakli hakkında detaylı olarak kendilerini bilgilendirirler. Bu muayenede açıklık veya seyreklik alan derecesi ölçülür, ense üzerindeki dökülmeyen saç köklerinin sağlıklılığına ve sıklığına bakılır. Eğer kişinin ense üzerindeki saçlı alanı açıklığını kapatacak kadar ise SAÇ EKİMİ tedavisi yapılır, eğer bu alan uygun değil ise diğer yöntemlerle ilgili bilgiler verilir.
SAÇ EKİMİ VE SONRASI
Saç Ekimi ve Sonrası:Saç ekimi öncesi yapılan araştırmalar ve alınan önlemler kadar saç ekimi sonrası bakım ve dikkat edilmesi gereken hususlara da özen gösterilmelidir.
Saç ekimi sonrası bakım saç ekiminin başarısını etkileyen faktörlerdendir. Saç ekimi sonrası hastanın yıkamalarına ve bakımına vereceği önem saç ekimini olumlu yönde etkiler ve hastanın çok daha memnun edici sonuçlar elde etmesini sağlar.
Bu konudaki bilgilendirme saç ekimi işlemi sonrası Uzmanımız tarafından size yapılacaktır.
AMELİTHANE KOŞULLARI
Saç ekiminizin  hastane yada ameliyathanesi olan bir tıp merkezinde yapılması şarttır.
Saç ekiminizi muayenehane ortamında ve ameliyathanesiz saç ekim merkezlerinde yaptırmanız sağlığınız açısından sakıncalıdır ve mevcut yasalarımıza göre buralarda cerrahi müdahalelerin hepsi SUÇTUR!!
İLETİŞİM..
SIKÇA SORULAN SORULAR
Önce Nelere Dikkat Etmek Gerekir?Operasyondan bir hafta önce aspirin, coraspin, alkol, vitamin E gibi kan sulandırıcı maddelerden uzak durulmalıdır. Sigara tüketimi en aza indirgenmelidir. Operasyon günü iyi bir kahvaltı yapmak gerekir.
Saç Ekimi İşlemi Ne Kadar Sürer?Operasyon ekilecek greft sayısına göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 4-8 saat süren bir işlemdir. Bu süreçte durmaksızın ekim yapılmaz. Hastanın özel ihtiyaçlarını karşılaması için aralar verilmektedir. Hasta işlem boyunca televizyon izleyebilir, müzik dinleyebilir, dergi vs. okuyabilir.
Saç Ekimi İşlemi Ağrılı Bir İşlem Midir?Saç ekimi işlemi lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir. Hasta sadece anestezi uygulanırken yapılan işlemi hissetmektedir. Uyuşma gerçekleştikten sonra herhangi bir ağrı hissetmeyecektir. Bazen operasyon sonrası ağrılar oluşabilmektedir. Bu ağrılar doktorunuzun önermiş olduğu ağrı kesiciler ile engellenebilir.
Lazer İle Saç Ekimi Yapılabilir mi?Saç ekimi işleminin gerçekleştirildiği bazı kliniklerde veya yapıldığı idda edilmekte Lazer greftlerin yerleştirileceği kanalların açılması aşamasında kullanılmaktadır. Ancak lazer ışını bölgedeki damarları yakmakta ve zarar vermektedir. Ekilen greftlerin adapte olması ve yaşaması için ihtiyacı olan kanlanmaya engel teşkil etmektedir. Bu nedenle lazerli Saç ekimi işleminde sonuçlar beklendiği gibi olmayacaktır. Ayrıca lazerli işlem sonucunda cildin ve kabuklanmaların iyileşme süreci daha uzun olacaktır.
Saç Ekimi İşlemi Mevcut Saçların Kaybolmasına Neden Olur mu?Böyle bir durumla çok nadir karşılanmaktadır. Kanalların açılması aşamasında Saç gövde ve köklerine istenmeden az da olsa zarar verilebilir. Bu durumda Saçlar bir süre sonra tekrar çıkar ve uzar. Sadece karşılaşması oldukça nadir bir durumdur.
Ekilen Saçlar Ne Zaman ve Nasıl Çıkar?Saçlar ekim işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra dökülebilir. Bu durum hastanın fizyolojik yapısına göre farklılık göstermektedir. Dökülme olsa dahi endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İlk Saçlar ekim işleminden ortalama 3 ay sonra çıkmaya başlayacaktır. 6. ayda ekilen Saçların %75’inin çıkmış olması beklenmektedir. Saçlar ayda yaklaşık 1 cm uzamaktadır. Operasyonun birinci yılında ekilen Saçların tamamı çıkmış olacaktır. Saçlar öncelikle zayıf, kıvırcık ve soluk renkte çıkabilir. Ancak zamanla kalınlaşır ve kendi Saç formunuza göre şekillenir.
Saç Ekimi İşlemi İçin Yaş Sınırlandırması Var Mıdır?Saç ekimi operasyonu için dökülmenin şekli belirleyicidir. Saç dökülmesinin bitip bitmemiş olmasında yaş önemli belirleyicidir. Çıplak gözle bakıldığında deri görülür hale geldiyse o bölgedeki Saç yoğunluğu normal yoğunluğun yüzde 50'sinin altına düşmüş demektir. Bu durumda hastaya uygulanacak en etkili tedavi, Saç ekimiyle olabilir. Erkek tipi Saç dökülmesi, hayat boyu süren bir olay olmasının yanı sıra 39-45 yaşından sonra dökülme hızı yavaşlar. Dolayısıyla bu yaşların altındaki hastalarda ekim yapıldığında Saç dökülmesinin devam edebileceği ve hastanın daha sonra 2'inci veya 3'üncü seanslara ihtiyaç duyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Kaç Çeşit Saç Ekimi Vardır? Saç kökleri Greft dediğimiz doku parçaları olarak nakil edilir. Canlı Saç kökü naklinde iki teknik vardır. Birinci teknik FUT (Foliküler Ünit Transpanlantation). İkinci teknik FUE (Foliküler Ünit Extractation). Her iki teknikte birlikte uygulanabilir. Amaç daha fazla Saç kökünü bir seansla nakledebilmektir.
Saç Ekimi Dışında Uygulanacak Başka Bir Alternatif Var Mıdır?Saç ekimi işlemi dışında başka yöntemlerde vardır. Ancak Saç ekimi kellikten kurtulmak için kullanılan peruk, protez gibi yöntemler arasında en sağlıklı ve en etkili sonuçlar veren doğal görünümlü ve kalıcı bir yöntemdir.
Saç Ekimi İşleminin Tekrarlanması Gerekir mi?Ekim yapılan alanın büyüklüğüne, hastanın Saç dökülme oranına ve verici alanın yeterliliğine bağlı olarak birkaç seansta gerçekleştirilebilir.
Saç Ekimi İşlemini Nerede Yaptırmalıyım?Öncelikle Saç ekimi yaptıracağınız merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve ameliyathanesi olan bir cerrahi merkez olmasına, sağlık kuruluşu bünyesinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarının olmasına dikkat ediniz. Operasyon sadece bu iş için hazırlanmış steril bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Kullanılan cihazlar gelişmiş teknoloji ürünleri olmalıdır. Saç ekiminizi muayenehane ortamında ve ameliyathanesiz Saç ekim merkezlerinde yaptırmanız sağlığınız açısından sakıncalıdır ve mevcut yasalarımıza göre buralarda yapılan cerrahi müdahalelerin hepsi suçtur.
Saç Ekimini Kime Yaptırmalıyım?Saç ekimi işlemi plastik cerrahların kontrolü altında ekim uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi gereken cerrahi bir işlemdir.
Ekilen Saçlar Dökülür Mü?Saç ekiminde ekilen Saçlar dökülmez. Çünkü ekilen kökler genetik olarak dökülme özelliği olmayan iki kulak arasındaki ense bölgesinden alınmaktadır. Bu nedenle Saçların tutmamam ihtimali yoktur.
Saç Ekiminden Sonra Jöle, Sprey, Saç Boyası Gibi Ürünler Kullanılabilir Mi?Saç ekimi işleminden sonraki ilk 3 ay süre ile bu tür ürünlerden kaçınılmalıdır. 3. aydan sonra kullanmak mümkündür.
 Merkeziniz de Saç Ekimi Görüşme ve Doktor Muayenelerinizde Ücret Alıyor Musunuz?Bu hizmetlerimizden dolayı herhangi bir ücret almıyoruz. Saç ekimi konusunda merak ettiğiniz her konuyu kurumsal iletişim yetkililerimizden ve uzman doktorlarımızdan ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.
Saç Ekimi İşleminin Riskleri Var mı?Saç ekimi işleminin elbette diğer cerrahi işlemlerde olduğu gibi yan etkisi ve riski vardır. Bunlar önemsiz ve nadir görülen risklerdir.
• Saç ekimi işleminin sonrasında mevcut Saçlarda geçici bir süre incelme görülebilir.
• Ekimden sonra ekim alanında yaklaşık 10 gün kabuklanma olabilir.
• Ekim alanında kaşıntı olabilir. Bu kaşıntı yapılacak yıkamalarla giderilebilir.
• Fue yönteminde yara izi asla görülmez. Fut yönteminde ise verici alanda ince bir çizgi şeklinde iz kalmaktadır.
• Enfeksiyon çok nadir görülen bir komplikasyon olsa da her cerrahi girişimde olası bir durumdur.
• Ekim yapılan alanda oluşan pembelik hastanın fizyolojik özelliklerine bağlı olarak 2-8 haftaya kadar uzayabilir.
Saç Ekimi Operasyonu İçin Uygun Olmayan Durumlar
Saç nakli her yaşta uygulanabilir ancak tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer ya da kalp hastalığı olan kişilere ön kontrolleri yapıldıktan sonra uygulanabilir.
Saç Ekimi Yöntemleri nelerdir ve nasıl yapılıyor?
Saç Ekiminde FUT ve FUE olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de saç kökü ense bölgesinde iki kulak arasında bulunan sağlıklı saçların açık alana nakli ile gerçekleştirilmekte olup, işlem lokal anestezi altında 4 ila 8 saat arasında sürmektedir. İşlem sırasında hasta televizyon seyredebilir, gazete okuyabilir, yemek yiyebilir ve özel ihtiyaçları için kalkabilmektedir.
Saç Ekimi Kaç Seansta Yapılmakta Ayrıca Bu İşlem İçin Kaç Günümü Ayırmam Gerekmektedir?Ekim işlemi aynı gün tamamlanmakta olup, ertesi gün pansuman, 3.gün ise ilk yıkama için merkezimize gelmeniz gerektiğinden toplamda 4 gün bizim için yeterli olacaktır.
Saçlar Ne Zaman Çıkmaya Başlayacak?Ekim işleminden sonra çoğunlukla ilk 3 ay çıkan ilk Saç telleri uzar ve dökülme yapar, üçüncü aydan itibaren çıkan Saçlarımız artık kendini tam olarak göstermeye başlayacak altıncı aya geldiğimizde ise %75'i bir yılı doldurduğumuzda ise yaklaşık olarak %95'i çıkmış olacaktır.
Saç Ekimi Birden Fazla Seans Uygulanabilirmi? Saç ekimi ekim yapılan alanın büyüklüğüne, dökülmenin devam edip etmemesine göre birkaç seans tekrarlanabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, kişinin verici bölge dediğimiz ense bölgesinde yeterli donörünün olup-olmadığıdır.
Saçların Çıkış Şekli ve Görünümü Doğal Olurmu? Ekim işlemi hastanın Saçlarının çıkış yönüne doğru yapılmaktadır bu nedenle doğal bir görünüm elde edebilmekteyiz. Saçlarınızın uzama dönemi tamamlandığında istediğiniz şekilde kullanabilmektesiniz. Kısaltabilir, boyayabilir, istediğiniz yöne tarayabilirsiniz.
Ekilen Saçlarda Dökülme Yaşanır mı? Saç kökleri ense bölgesinde bulunan ve genetik olarak asla dökülmeme özelliğine sahip köklerin alınması ile gerçekleştirildiğinden ileriki yıllarda bir dökülme yaşanmayacaktır.
Saç Ekimi İçin Yaş Sınırı Nedir? Saç ekimi 18 yaşından itibaren erkek tipi Saç dökülmesi olan herkese uygulanabilmektedir. Önemli bir rahatsızlığınız, alerjinizi yüksek tansiyon Ya da şeker hastalığınız varsa özellikle belirtiniz.
Ekimden Kaç Gün Sonra İşime Geri Dönebilirim?Ekim işleminizin tamamlanması ile birlikte normal hayatınıza dönebildiğiniz gibi ertesi gün yapılan pansuman işleminizden sonra işe dönmenizin hiçbir sakıncası yoktur. İlk 10 gün içinde de kızarıklıklar ve kabuklanmalarınız düzelmiş olacaktır.
Sağlık Açısından Bir Problem Teşkil Edermi?Saç Ekiminin kişiye rahatsızlık verecek veya ileride oluşabilecek hiçbir yan etkisi yoktur.
Saç Ekimi Sırasında ve Ekim Sonrasında Ağrı Duyarmıyım? Ekim işlemi lokal anestezi altında yapıldığından ve ekim sonrası gerektiğinde ağrı kesici kullanabileceğinden kişi ağrı hissetmez.
 
Kadınlar Saç Ekimi Yaptırabilirmi? Kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi Saç ekimi yapılabilmektedir. Öncelikle Saç dökülme sebepleri araştırılmalı mutlaka hormonal bir problemin olup -olmadığına, tiroid bezlerinin az ya da fazla çalışıp çalışmadığına bakmak gerekir.
Ekimden Kaç Gün Sonra Şapka Takabilirim?Mecbur kalmadıkça ekim işleminden bir ay öncesinde şapka kullanımı uygun değildir. Mecburi durumlar için ise doktor kontrolünde karar verilmesi uygun olacaktır.